تبلیغات
            شماره مجازی فعال شده برای خرید موجود است
شماره مجازی فعال شده

روش ساخت شماره مجازی رایگان نیز کشف شده...

به همراه چند تن از دوستان ساخت شماره مجازی تلگرام
 به تعداد مورد نیاز شما دوستان را میپذیریم

از این رو ساخت شماره مجازی تلگرام با انواع فرمت tpa و tdata
 به صورت انبوه با قیمت مناسب امکان پذیر است.

قیمت تست برای سه شماره رایگان 
و برای تا 30 شماره به 1000 تومان کاهش یافت 
و قیمت خرید عمده و ارزان تا 900 تومان نیز تنزل یافته است.

برای اطلاعات بیشتر با  تماس حاصل فرمایید.