تبلیغات
            شماره های مجازی سوخت؟
تلگرام بعد از مدتی که ارسال پیام به ایران
 را از یک سری کشور ها بست و ارسال کانالی
را با مشکل مواجه ساخت حدودا یک ماهی با کسی کار نداشت
و همه کسایی که وارد بازار ممبر فیک شده بودند داشتند به خوبی
 کار خودشون رو انجام میدادند و با زدن ممبر فیک برای کانالهای
 تلگرام کسب درآمد میکردند  که تلگرام سیاست جدیدی
 رو در پیش گرفت. تلگرام بجای اسپم کردن شماره کلا شماره
 رو دیلیت میکنه از این رو
روند ممبر فیک زدن هم با اختلال مواجه شد

همچنان جهت خرید شماره مجازی با اینجانب در تماس باشید

09120918818