تبلیغات
            خرید شماره مجازی آمادهجهت خرید شماره مجازی پیشساخته و از قبل فعال شده و بدون ریپورت برای تلگرام با من در تلگرام تماس بگیرید.

این شماره های مجازی بدون ریپورت هستند و برای تلگرام فعال شده و آماده برای فروش و استفاده هستند.

با این شماره های مجازی به شما یک پیام تست ارسال میکنم تا شاهد ریپورت نبودن آن باشید و سپس نسبت به خرید تصمیم بگیرید.

جهت خرید و اطلاعات بیشتر با شماره 09120918818 در تلگرام در تماس باشید